Αναστολή λειτουργίας του samosbet

Οι υπηρεσίες του samosbet.blogspot.gr έχουν ανασταλλεί από το FBI μετά από παράπονα της τοπικής κοινωνίας για το άρθρο:
"10+1 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ"